ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συσκευές Γενικών Δοκιμών

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Ανακινούμενοι Επωαστικοί Κλίβανοι

Αποστακτήρες Ύδατος

Αποστειρωτές

Αυτόκαυστα

Επωαστήρες CO2

Επωαστικοί Κλίβανοι

Εργαστηριακοί Αποστακτήρες

Εργαστηριακοί και Μεσαίας έως Μεγάλης Κλίμακας Περιστροφικοί Εξατμιστήρες

Εργαστηριακοί Μύλοι Άλεσης

Θάλαμοι Θέρμανσης / Ψύξης

Θερμαντικές Συσκευές

Κλίβανοι για Βιομηχανική Χρήση

Κλίβανοι για Εργαστηριακή Χρήση

Κλίβανοι Κενού για Εργαστηριακή και Βιομηχανική Χρήση

Υδατόλουτρα

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συσκευές Γενικών Δοκιμών

 

ΨΥΞΗ

Καταψύκτες Βαθιάς Ψύξης

Παγομηχανές

Συστήματα Κυκλοφορίας-Ψύξης Ύδατος

Επωαστήρες με Ψύξη

 

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Αεροσυμπιεστές

Αντλίες Κενού

Γεννήτριες Αερίων (Συνθετικός Αέρας, Καθαρό Ν2, Καθαρό Η2) για Εργαστηριακή και Βιομηχανική Χρήση

Θάλαμοι Σταθερών Συνθηκών Περιβαλλοντικών Δοκιμών (Θέρμανση / Ψύξη, Υγρασία, Φωτισμός)

Θάλαμοι Νηματικής Ροής, Θάλαμοι Βιολογικής Ασφαλείας